Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη ή ιδιώτες,  για την περισυλλογή, μεταφορά και φροντίδα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Σημειώνεται ότι η περισυλλογή των ανεπιτήρητων ζώων θα πραγματοποιηθεί από άτομα έμπειρα στην διαχείριση παραγωγικών ζώων (πχ κτηνοτρόφους, μεταφορείς ζώων κ.λπ.) και η μεταφορά τους θα γίνει με  όχημα κατάλληλο για τη μεταφορά ζώντων ζώων. Επίσης για την φροντίδα των ζώων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομίας του Δήμου (τηλέφωνο 2237350020)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

                                                  Χρήστος Ντέκας