Δελτίο Τύπου “1ο Περιφερειακό Συνέδριο Π.Ο.Ξενοδόχων”


Γραφείο Δημάρχου

Καρπενήσι, 26 Φεβρουαρίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1ο Περιφερειακό Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

Το 1ο Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου παρουσίας πλήθους κόσμου τόσο από τους θεσμικούς φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης όσο και από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού.

Στα πλαίσια του συνεδρίου και των τριών πάνελ που δημιουργήθηκαν συζητήθηκαν θέματα και τέθηκαν προβληματισμοί σχετικά με τις υποδομές της ηπειρωτικής Ελλάδας που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την εμπειρία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες, με τη βιωσιμότητα και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τέλος με την προβολή των προορισμών αυτών.

Όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Καρπενησίου από το Δεκέμβριο του 2021 ζούμε μία σημαντική αλλαγή στην στάση που τηρεί το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ απέναντι στις τουριστικές περιοχές που δεν είχαν την τύχη να βρέχονται από τη θάλασσα, όπως ο Δήμος Καρπενησίου. Η αρχή έγινε με μία 3μηνη στοχευμένη καμπάνια προβολής των χειμερινών προορισμών με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ με τίτλο “Greece does have a winter” για να φτάσουμε το 2024 να μιλάμε πια για ορεινό τουρισμό και όχι για χειμερινό τουρισμό. Αυτό μας δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς δεν περιορίζει ούτε το χρόνο αλλά ούτε τις δραστηριότητες του επισκέπτη δίνοντας την πραγματική εικόνα ενός τουριστικού προϊόντος 365 ημερών πιο σύνθετου μεν αλλά ταυτόχρονα και πιο αποδοτικού.

Το κύριο συμπέρασμα που αποκομίστηκε με το πέρας των ομιλιών και των τοποθετήσεων είναι η ανάγκη για μία ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο προγραμματισμός δράσεων και νομοθετικών πλαισίων από την κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση χωρίς να αφουγκράζεται τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο σύνθετο φαινόμενο που ονομάζεται τουρισμός και τις νέες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι ορεινοί προορισμοί έχουν παρόν, μέλλον και μία δυναμική προοπτική ανάπτυξης!