13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 13η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι δυο (22) του μηνός  Σεπτεμβρίου    2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

 1. Εκλογή εκπροσώπων  των Δήμων στο Διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.ΔΣ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.(εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Νικόλαος Σουλιώτης)
 2. Εκλογή  αιρετών εκπροσώπων  του Δήμου για την ανανέωση του Διοικητικού συμβουλίου του (Φο.ΔΣ.Α) Ν. Ευρυτανίας .(εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Νικόλαος Σουλιώτης)
 3. Συγκρότηση επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Πέτρου Ιωάννης)
 4. Ορισμός μελών Δ.Σ της  ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Πέτρου Ιωάννης)
 5. Ορισμός μελών Δ.Σ του Ν.Π Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Πέτρου Ιωάννης)
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40€ πλέον ΦΠΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 7. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση α) Επιτροπής παραλαβής   παρεχομένων υπηρεσιών, β) Επιτροπής παραλαβής εργασιών Π.Δ. 28/80 ) και γ) Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων (Π.Δ 28/80). (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 8. Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων (Π.Δ 270/1981) (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Πέτρου Ιωάννης)
 9. Ορισμός εκπροσώπων στην διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου (Κ.Π.Ε) (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Πέτρου Ιωάννης)
 10. Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Πέτρου Ιωάννης)
 11. Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Πέτρου Ιωάννης)
 12.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καρπενησίου για την συμμετοχή τους  στο Διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ευρυτανίας «Αλκυόνη» (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Πέτρου Ιωάννης)
 13. Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου –Κριτήρια ένταξης (εισηγητής η δημοτική σύμβουλος κ. Σοφία Ζαλοκώστα).
 14. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –Αναμόρφωση (εισήγηση από την οικονομική επιτροπή) (εισηγήτρια ο αντιδήμαρχος κ.Ταξιάρχης Κουτρομάνος )
 15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισήγηση από οικονομική επιτροπή) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευη)
 16. Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων εξόδων έτους 2014 (εισήγηση από οικονομική επιτροπή) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευη)
 17. Έγκριση της αριθμ. 25/2014 απόφασης του Δ.Σ της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευη)
 18. Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  Δήμου Καρπενησίου  με ΟΑΕΔ για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 19. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Επί αιτήματος Συστεγασμένων Φαρμακείων» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 20. Εισήγηση Ποιότητας Ζωής «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 21. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων για τη δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 22. Εισήγηση Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής «Επί προτάσεως Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου για καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Αριστοτέλους 65. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 23. Εισήγηση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Διεξαγωγή δημοπρασίας για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στην Κεντρική Πλατεία «Δοξιάδη» Τ.Κ. Μικρού Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 24. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 25. Έγκριση απολογισμού έτους 2013 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 26. Επί  αιτήσεως Κουτρομάνου Ιωάννη για πρόωρη λύση της μίσθωσης του κυλικείου του  Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 27. Ανάκληση της αριθμ. 148/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε στην απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα Δομνίστας κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 28. Eπί αιτήσεως κ. Γεωργίου Παναγιωτόπουλου ως εκπροσώπου της ΟΕ με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε». (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 29. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωματεύσεις (άρθρο 281 του Ν.3463/2006) (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Πέτρου Ιωάννης)
 30. Διαγραφή οφειλών(άρθρο 174 Ν.3463/2006) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 31. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 32. Παραχώρηση   δικαιώματος για σύσταση οικογενειακού μονού τάφου           στην Τ.Κ. Ανατολικού Παπαρουσίου της  κ. Παπούλια Μαρίας(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 33. Επί αιτήσεων δημοτών για παράταση χρόνου ταφής στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 34. Eπιλογή αναδόχου με την διαδικασία της  διαπραγμάτευσης  για την«Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας Δήμου Καρπενησίου» και συγκεκριμένα  για το μηχάνημα Διαμορφωτήρας –ισοπεδωτής από 161 HP έως 180HP (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
 1. Κατασκευή ξύλινης πέργκολας στην Τ.Κ Κρικέλλου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
 2. Συνδιοργάνωση Δήμου Καρπενησίου με την ΦΙΛΠΑ για το ράλλυ αντίκας(εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
 3. Επί αιτήσεως κ.Γεωργακόπουλου Γεωργίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Ντέκας)
 4. Αποδοχή όρων πρόσκλησης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρπενησίου ως δικαιούχου στην πρόσκληση του ΚΑΠΕ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 5. Έγκριση δημοπρασίας από το Δ.Σ για ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια

-Προμήθεια φρέσκου γάλακτος και ειδών αρτοποιείου.(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ευη Κονιαβίτη)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ταξιάρχης Κουτρουμάνος)

 1. Αίτηση αναδόχου κ.Σταματελόπουλου Στέφανου του έργου «Ανάδειξη Ι.Ν Αγίας Τριάδας –Δημιουργία Κοινοχρήστων τουαλετών στην Δ.Κ Καρπενησίου»  για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 2. Αίτηση αναδόχου Κων/νου Τριάντου και Οδυσσέα Τριάντου ΟΕ του έργου

«Δημιουργία χώρων άθλησης στη ΔΕ Προυσού Δήμου  Καρπενησίου» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 1. Αίτηση αναδόχου κ.Φώτιου Τσούτσικα για χορήγηση παράταση προθεσμίας του  έργου «Διαμόρφωση  εισόδου Τ.Δ Δομιανών Δ.Ε Κτημενίων»αναδόχου Φωτ.Τσούτσικα.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τεχνικών στην ΤΚ Χελιδόνας ΔΕ Ποταμιάς» αναδόχου κ.Κων/νου Βονόρτα.
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάδειξη Ι.Ν Αγίας  Τριάδας Δημιουργία Κοινοχρήστων τουαλετών στην ΔΚ Καρπενησίου»αναδόχου  Σταματελόπουλου Στέφανου.
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου  άσκησης  πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο κτίριο πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ Δομνίστας.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς»αναδόχου κ.Βονόρτα Κων/νου
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου «Εσωτερική  οδοποιία στην ΤΚ Βουτύρου» αναδόχου κ.Παναγιώτη Κουτούμπα.
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ»  στον Δήμο Καρπενησίου, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Παναγιώτης Γρανίτσας
 8. Έγκριση προσωρινής  παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Βελωτών ΔΕ Προυσού»αναδόχου κ.Φέγγου Θωμά.
 9. Έγκριση προσωρινής  παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Δ.Κ Καρπενησίου» αναδόχου κ.Κορέντζελου Ιωάννη.
 10.  Έγκριση προσωρινής  παραλαβής του έργου «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης στην οδό Ζηνοπούλου (αναδόχου κ.Σταματελόπουλου Στέφανου)
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη Νέα Λαϊκή (Κλαρωτός) Καρπενησίου», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γκορόγια Γεωργία
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κτηρίου (παραδοσιακός υδρόμυλος)στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού αναδόχου κ.Παναγιώτη Φούκα.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση  μηχανισμού παραδοσιακού υδρόμυλου «στην Τ.Κ Μεγάλου Χωριού»αναδόχου  κ.Παναγιώτη Φούκα.
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής  του έργου «Αποπεράτωση  Ιερού Ναού Κοιμητηρίου πόλης Καρπενησίου».αναδόχου Νικολάου Φακίτσα
 15. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»  στον Δήμο Καρπενησίου, ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γεώργιος Χατζόπουλος
 16. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμων και κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου»
 17. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση έργων ανάπλασης στις ΤΚ ΔΕ Ποταμιάς».
 18. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα εσωτερικής οδοποιίας και διευθέτησης ομβρίων στην Τ.Κ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας»
 19. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ Ασπροπύργου Δ.Ε Προυσού»
 20. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στην ΤΚ Προυσού» αναδόχου κ.Φέγγου Αθανασίου.
 21. Σύσταση επιτροπής  προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Προδρόμου ΔΕ Προυσού» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου.
 22. Σύσταση  επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ Καστανέας ΔΕ Προυσού» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου.
 23. Σύσταση  επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παταριού στο δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου»αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα
 24. Σύσταση  επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πάρκου στην οδό Καρπενησιώτη» αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα
 25. Σύσταση  επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ Ασπροπύργου» αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα
 26. Σύσταση  επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ Ασπροπύργου –Βελωτάς» αναδόχου κ.Κορέντζελου Ιωάννη.
 27. Σύσταση  επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ Ασπροπύργου» αναδόχου κ.Κορέντζελου Ιωάννη.
 28. Σύσταση  επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Δ.Δ Ασπροπύργου» αναδόχου κ.Κατσίνα Ιωάννη.