14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τέσσαρες (24) Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα

 

 1. Ψήφιση πιστώσεων για δημοσίευση των διακηρύξεων των παρακάτω δημοπρασιών (2,3,4,5,6 και 7)
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικού κέντρου Δήμου Καρπενησίου ποσό 33.500,00€
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εργασία «Εξωραϊσμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου.
 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία «Προμήθεια  υλικών για τη συντήρηση- επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου ποσό 35.000,00€
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία «Εκμίσθωση  δημοτικού καταστήματος στη θέση Άγιος Αθανάσιος ΤΚ Μεγάλου Χωριού.
 6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία «Εκμίσθωση  δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ. Κλαυσίου.
 7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία «Εκμίσθωση  δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Μικρού Χωριού» .
 
 
 1. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων στο Αθλητικό κέντρο και την πόλη του Καρπενησίου» ποσό 5.473,50€
 2. Άνοιγμα λογαριασμού για την πάγια προκαταβολή.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (γεωθερμία).
 4. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων -Απαλλαγή υπολόγων

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος