13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, πέντε (5) Απριλίου   του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1.  Έγκριση 1ου πρακτικού για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β του διαγωνισμού της υπηρεσίας «Παραγωγή -εκτύπωση -εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου- Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος  αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του -Αποστολή αλληλογραφίας  μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς  (courier) για δυο έτη από την υπογραφή των συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού  375,20€

   

   2.Επανάληψη διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ Γ της υπηρεσίας «Παραγωγή -εκτύπωση -εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου- Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο  το κόστος  αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του -Αποστολή αλληλογραφίας  μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς  (courier) για δυο έτη από την υπογραφή των συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού  7.440,00€

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου» προϋπολογισμού  41.461,24€

 

4.Ορισμός δικηγόρου

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος