13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

         Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Επτά  (7) Οκτωβρίου  του έτους  2019 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 9:00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Εκλογή αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής
  2. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, οδών πλατειών Δήμου Καρπενησίου
  3. Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γ.Καφαντάρη
  4. Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γ.Παπανδρέου

 

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Νικόλαος Σουλιώτης