13η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι δύο  (22) Οκτωβρίου   του έτους  2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ζηνοπούλου για τις εκδηλώσεις του Δήμου Καρπενησίου
  2. Τοποθέτηση κώνων από πλατεία Μεγάλου Χωριού έως κατάστημα «Παραμύθι»

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκαρίλα Γεωργία