13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι  τέσσερεις  (24) του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης Απασχόλησης για πυροπροστασία(εισηγήτρια η Γεν.Γραμματέας  κ.Γ. Χορμόβα)
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση. ).(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 3. Επιλογή αναδόχου  με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό  δρόμων για πυροπροστασία»(αφορά την μίσθωση έως 40ΗΡ με τον χειριστή).(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 4. Έγκριση 2ου τριμήνου 2016.(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 5. Έγκριση της αριθμ.45/2016 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά ισολογισμό) (εισηγήτρια η  πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Σοφία Ζαλοκώστα).
 6. Έγκριση τροποποιημένων μελετών του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 7. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 8. Επί αιτήσεως Αποστολόπουλου Φώτη του Παναγιώτη. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ. Φιδακίων.-Λήψη απόφασης εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου.(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 9. Καθορισμός του αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ετών 2016 και 2017.(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 10. Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής  διάθεσης τροφίμων και ποτών» στην Λίντλ Ελλάς και Σια ΟΕ (προσθήκη). (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος).
 11. Συνδιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας του Δήμου Καρπενησίου με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 12. Οικονομική ενίσχυση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης).

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Παράταση  προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στις ΤΚΛ της ΔΕ Φουρνάς»αναδόχου Βασιλείου Μαντζιούτα
 2. Παράταση (2η), προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Καθαρισμός-βελτίωση- σήμανση δικτύου μονοπατιών που διασχίζουν την ΤΚ Κρικέλλου» αναδόχου κ.Θεόδωρου Μπάρκα.
 3. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή  Ε.Ε.Λ στους οικισμούς Κρικέλλου Αμπλιανης ,Στάβλων και Σκοπιάς» αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Επισκευή στέγης Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καρπενησίου» πόλης Καρπενησίου με ανάδοχο τον Γεώργιο Χατζόπουλο ΕΔΕ
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου,  αναδόχου Φάνη Λώλη του Δημητρίου
 6. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας» του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο την Γεωργία Γκορόγια του Παναγιώτη ΕΔΕ
 7. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Επισκευή στέγης παλαιού δημαρχείου Καρπενησίου»  του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο τον Θεόδωρο Βαξεβάνο Ε.Δ.Ε.

 

 

                                                                                                    Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

                                                                             

 

                                                                                                       Πέτρου Ιωάννης