13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 13η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις εννέα (9) του μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Επί αιτήσεως Αντζά- Λαμπράκη Παναγιώτας για πρόσβαση οικοπέδου της από την πλατεία της ΤΚ Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ΤΚ Ασπροπύργου»-τρόπος εκτέλεσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» –τρόπος εκτέλεσης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 5. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 6. Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΑΧ έτους 2018, μετά την αριθμ. 28780/19-6-2018 απόφαση έγκρισης(εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δημιουργία αίθουσας συνεδριάσεων-εκδηλώσεων στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου» στην πρόσκληση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 8. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στην ΤΚ Κρικέλλου» στην πρόσκληση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, για την Π.Ε.Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 9. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Χελιδόνας του Δήμου Καρπενησίου» στην πρόσκληση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα,για την Π.Ε.Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 10. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Συντήρηση – αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου στην ΤΚ Στάβλων ΔΕ Δομνίστας» στην πρόσκληση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  , Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, για την Π.Ε.Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας»της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 11. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου» στην πρόσκληση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, για την Π.Ε.Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 12. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 13. Έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών στο έργο ΝΈΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 14. Έγκριση αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Λάππας)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 16. Έγκριση διοργάνωσης και ψήφιση πίστωσης  για την Ιστορική Εκδήλωση Μνήμης του Ήρωα Μάρκου Μπότσαρη «Μποτσάρεια 2018» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα)
 17. Συνδιοργάνωση και ψήφιση πίστωσης για τον αγώνα ορεινού τρεξίματος Καliakouda Trail Run στο Μεγάλο Χωριό (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 18. Συνδιοργάνωση και ψήφιση πίστωσης  για την αθλητική εκδήλωση 3on3 Karpenissi Mouantainball Tournament του Δήμου Καρπενησίου με τον Αθλητικό Σύλλογο Άτλαντα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 19. Συνδιοργάνωση και ψήφιση πίστωσης  για τον αγώνα διάθλου του Δήμου Καρπενησίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου ( Ε.Ο.ΤΡΙ), την Energy Races και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 20. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα συμμετοχής της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε εκτός Δήμου εκδηλώσεις (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα)
 21. Συνδιοργάνωση και ψήφιση πίστωσης  για την εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου του Δήμου Καρπενησίου με τον Σύλλογο Γυναικών Δ.Ε. Φουρνάς  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα)
 22. Έγκριση τρόπου διενέργειας για την προμήθεια δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων σύμφωνα με την αριθμ. 67/2018 μελέτη (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 23. Έγκριση τρόπου διενέργειας για την προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου σύμφωνα με την αριθμ.  70/2018 μελέτη (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 24. Έγκριση για παραχώρηση επιβατικού αυτοκινήτου στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 25. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην περιοχή Μοσχοπλάι της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου με διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 26. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Εθνικής Αντίστασης – Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 27. Επί αιτήσεως Σιακούφη Αθανασίου για χορήγηση θέσης στάθμευσης στην κεντρική πλατεία Δ.Κ. Καρπενησίου – Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 28. Επιστροφή χρηματικού ποσού σε ιδιώτη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 29. Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση οικογενειακών τάφων στην ΤΚ Προυσού και στην ΤΚ Δομνίστας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 30. Επί αιτήσεως δημότη για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου: Φώτιου Τσούτσικα
 3. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου» αναδόχου: Φούκα Βαλεντίνης του Ιωάννη
 4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διάνοιξη δρόμου εντός ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού»
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή υδρομαστεύσεων» αναδόχου Κατσαρή Αντωνίου
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΣΙΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΑ», αναδόχου Γεωργίου  Χατζόπουλου  του Κων/νου ΕΔΕ
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: Εσωτερική οδοποιία και εξωραϊσμός κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Κλειστού ΔΕ Φουρνάς, αναδόχου Ε. Ξενιά
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ», αναδόχου Δημητρίου Κόγια
 9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», αναδόχου Φώτιου Τσούτσικα
 10. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή ΕΕΛ στους οικισμούς Κρικέλου, Άμπλιανης, Στάβλων και Σκοπιάς»
 11. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ»
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Κέντρο σύγχρονης δημοκρατικής ιστορίας» αναδόχου: Κ/ξία Αλεξοπούλου Χριστίνα ΟΕ

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

Κλεομένης Λάππας

 

Διαβάστε τον πίνακα δημοσίευσης θεμάτων