13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Τριάντα Μία (31) του μηνός Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 και τις υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δ.Σ. (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ» στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ» στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού –τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κεραμάρης Δημήτριος)
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων B’ τριμήνου 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κεραμάρης Δημήτριος)
 6. Επί αιτήματος των κατοίκων του οικισμού ‘’Αγίας Παρασκευής’’ της Κοινότητας Δομιανών για αναγνώριση του οικισμού σε Κοινότητα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κεραμάρης Δημήτριος)
 7. Κήρυξη Δήμου Καρπενησίου σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής και περιβαλλοντικής ανάγκης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χαλκιάς Παντελής)
 8. Έγκριση  διεξαγωγής  δημόσιας,  φανερής,  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  του  δικαιώματος χρήσης των θέσεων περιπτέρων του Δήμου Καρπενησίου)- (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 9. Εκτέλεση δημοσίου έργου από φυσικό πρόσωπο στην Κοινότητα Κλαυσίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 1. Ανάκληση της αριθμ. 124/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Κρικέλλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κεραμάρης Δημήτριος)
 2. Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης δύο (2) οστεοθυρίδων στο Νέο κοιμητήριο Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος Κεραμάρης Δημήτριος)
 3. Οικονομική ενίσχυση δημότισσας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

Σημείωση

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων εάν επιθυμούν να παραβρεθούν στη συνεδρίαση  θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την πρόεδρο του Δ.Σ. (τηλ.επικ.6986824343), σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη συνεδρίαση.

(Λόγω Covid-19 η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ