13η Τακτικη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις τρεις (3)του μηνός Αυγούστου   2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών(εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 2. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα δημοτικά έργα του Δήμου Αγράφων(εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Ταξιάρχης Κουτρομάνος)
 3. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία νέου παταριού στο νεκροταφείο Καρπενησίου»(εισηγητής  ο αντιδήμαρχος κ.Ταξιάρχης Κουτρομάνος)
 4. Επιχορηγήσεις συλλόγων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 5. Ανανέωση άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς κ. Κολαζά Ηλία Ανανέωση άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς κ. Κολαζά Ηλία (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 6. Εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με την διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας επιπλέον παραχώρηση τετραγωνικών μέτρων στην κεντρική πλατεία και την πλατεία Δοξιάδη ΤΚ Μικρού Χωριού(θέμα εξ αναβολής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 7. Γνωμοδότηση του Δ.Σ σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Εργου(Μ.Υ.Η.Ε) ισχύος 2,ΜW στον Κρικελοπόταμο Δ.Ε Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου στο Ν.Ευρυτανίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ταξιάρχης Κουτρομάνος)
 8. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού ) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης-αναβάθμισης στο εμπορικό Κέντρο του Καρπενησίου»
 2. Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε του έργου «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην οδό       Αθαν. Καρπενησιώτη λόγω κατάρρευσης τμήματος της οροφής του.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ύδρευση Γοργιανάδων» αναδόχου κ. Νικόλαου Σταμούλη
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Μουσείου Δομνίστας» αναδόχου κ. Αναγνώστου Κων/νου και ΣΙΑ ΕΕ
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης παλαιού Δημαρχείου Καρπενησίου» αναδόχου κ. Βαξεβάνου Θεόδωρου
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση και αποχέτευση  Συγγρέλου – Ανιάδας – Κλασίου Δ.Ε. Ποταμιάς» αναδόχου κ. Παναγιώτη Κουτούμπα
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Καρπενησίου» αναδόχου κ. Μάλλιου Αλέξανδρου
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής   παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση  αμιαντοσωλήνων στην οδό  Σπύρου Τσιτσάρα
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αντιολισθηρότητας οδοστρωμάτων δημοτικών οδών πόλης Καρπενησίου»
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και διευθέτηση όμβριων  όπισθεν εργατικού κέντρου»
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής «Καθαίρεση τοιχίου γηπέδου και κατασκευή  κιγκλιδωμάτων».

 Ο πρόεδρος Δ.Σ

Πέτρου Ιωάννης