13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου στην Ειδική συνεδρίαση (άρθρο 64 παρ.7 του    Ν.3852/2010)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις δέκα εννιά  (19) Ιουνίου   2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00 μμ στην  Ειδική Συνεδρίαση για λήψη απόφασης  με το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ: Aποδοχή  αίτησης παραίτησης προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου- Εκλογή νέου Προέδρου  Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                                         Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος

                                                                              Χαλκιάς Παντελής