14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 12η  Απριλίου 2022 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

  Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (5η αναμόρφωση)
 2. Έγκριση της Αρ. Απόφασης 23/2022 της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά την 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022)
 3. Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης: «Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υπαίθριων χώρων του Δήμου Καρπενησίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 1. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αγράφων, του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Αμφιλοχίας,  για την υλοποίηση του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»,   εξουσιοδότηση κ.  Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή   Παρακολούθηση
 2. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ)  για την υλοποίηση του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»,   εξουσιοδότηση κ.  Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή   Παρακολούθησης
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.450.189,05€ – Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και παρακολούθησης, παραλαβής
 4. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου εκτός έδρας του Δήμου Καρπενησίου
 5. Ορισμός Δικηγόρου για κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-313595/12.11.2021 Αίτησης Αναθεώρησης που άσκησε ο Δήμος Καρπενησίου κατά της υπ’ αριθ. ΒΕΒ-4447/13.10.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού της ΡΑΕ «Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 16,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 16,8 MW στη θέση ΚΕΡΑΣΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΟΥΡΝΑ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 1. Αδυναμία υπογραφής σύμβασης για την προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων Δήμου Καρπενησίου και επιστροφή εγγυητικών συμμετοχής των αναδόχων
 2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση υποδομών Κ.Ανιάδας, Κ.Συγκρέλου και Κ.Μουζίλου» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου Περικλή Βλάχου-ΕΔΕ
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου»
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικού δρόμου εντός οικισμού στην Τ.Κ. Κλαυσίου»

 

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ