14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Τριάντα (30) του μηνός Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 18.00 και λήξης 21:00.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τον σύνδεσμοhttps://us02web.zoom.us/j/84093453820?pwd=MDBNUmZ2MGsvTjNiNkZqSmF6RCtjUT09  (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ενίσχυση από το Δήμο Καρπενησίου, του Τραπεζικού Λογαριασμού της ΠΕΔ, στην Εθνική Τράπεζα με ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Επωνυμία «ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (εισηγητής ο δήμαρχος κ.Νικόλαος Σουλιώτης)
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Κεραμάρης)
  3. Παραχώρηση οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Παντελής Χαλκιάς)
  4. Εκμίσθωση δημοτικού  ακινήτου – ξενώνα στην Κοινότητα Δομνίστας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Κεραμάρης)
  5. Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων  Μαθητείας στο 1ο  ΕΠΑΛ Καρπενησίου 2021-2022 (εισηγήτρια η  αντιδήμαρχος κ.Σοφία Ζαλοκώστα)
  6. Επί αιτήματος ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου για τη λειτουργία τμήματος μαθητείας (εισηγήτρια η  αντιδήμαρχος κ.Σοφία Ζαλοκώστα)
  7. Οικονομικές ενισχύσεις δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Σοφία Ζαλοκώστα)

 

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ