14η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δεκαεπτά   (17) Νοεμβρίου  του έτους  2015 ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:00 μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση και παραλαβή του Β2 Σταδίου της μελέτης: «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ»
  2. Τροποποίηση του κανονισμού  για τον καθορισμό όρων και την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών
  3. Παραχώρηση χρήσης κεντρικής πλατείας Καρπενησίου και της οδού Ζηνοπούλου  για πολιτιστικές εκδηλώσεις
  4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» της Ανδρεάκη Βασιλικής
  5. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης υπαίθριου παιδότοπου

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας