14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις τρεις  (3) του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Λήψη απόφασης περί μεταφοράς ταμειακών διαθέσιμων των ΟΤΑ προς την Τράπεζα της Ελλάδας (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
  2. Λήψη απόφασης περί κατάθεσης πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
  3. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας καθαρισμού  του οδικού δικτύου κατά την χειμερινή περίοδο με ιδία μέσα και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

Κλεομένης Λάππας