14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Είκοσι Μία (21) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 και τις υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συζήτηση και διαμόρφωση ψηφίσματος για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στη θέση «Πικροβούνι» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού –τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο τέλος καθαρισμού και φωτισμού εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)
  4. Προέλεγχος αιτήματος ενδιαφερόμενου για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα και με εγκατάσταση ενός (1) ειδικά διασκευασμένου τραπεζιού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
  5. Τεκμηρίωση  της αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, από το προσωπικό του Δήμου (αφορά την ειδικότητα υδραυλικού) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
  6. Επί αιτήματος Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου για τη λειτουργία τμήματος μαθητείας σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  σχολ. έτος 2020-2021 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
  7. Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

Σημείωση

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων εάν επιθυμούν να παραβρεθούν στη συνεδρίαση  θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την πρόεδρο του Δ.Σ. (τηλ.επικ.6986824343), σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη συνεδρίαση.

(Λόγω Covid-19 η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική).

ΠΙΝΑΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ