14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 14η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι τέσσαρες( 24) του μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

1.Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (εισήγηση από Εκτελεστική Επιτροπή).

 

2.Τροποποίηση της αριθμ.172/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (επιχορήγηση συλλόγων) Εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Χορμόβα.

 

O πρόεδρος Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας