10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  έντεκα (11) Μαρτίου   του έτους 2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Ψήφιση πιστώσεων α)  για τον διαγωνισμό «Συντήρηση  χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 58.000,00€ και β)δημοσίευση της  περίληψης  του έναντι διαγωνισμού ποσό 150,00€
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Συντήρηση  χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 58.000,00€.
  3. Ψήφιση πιστώσεων α) για τον διαγωνισμό «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 62.976,00€ και β) δημοσίευση της  περίληψης  του έναντι διαγωνισμού ποσό 150,00€
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 62.976,00€
  5. Έγκριση πρακτικού για την υπηρεσία «Επιλογή αναδόχου παροχής  υπηρεσιών φύλαξης Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για την περίοδο 2016-2017»
  6. Έγκριση γενομένης δαπάνης δικαστικού επιμελητή σχετικά με την αριθμ.9826Β/15-2-2016 έκθεση επίδοσης σε εντολή του Δήμου Καρπενησίου.
  7. Ορισμός δικηγόρου
  8. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος  της οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος