10η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Τριάντα Μία  (31) Ιουλίου  του έτους  2019 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας για τις  εκδηλώσεις  του Δήμου Καρπενησίου σε συνεργασία με την ΕΦΑΦΕ στον Άγιο Λεωνίδη Τ.Κ. Κλαυσίου
  2. Χωροθέτηση θέσης ΑΜΕΑ και προσωρινής στάσης στην Τ.Κ. Προυσού

 

 

Η πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γεωργία Γκαρίλα