10η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι πέντε   (25) Αυγούστου  του έτους  2015 ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο- Πρατήριο άρτου» της Λύτρα Γκόλφω
  2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο» του Κουτρούμπα Χαρίλαο
  3. Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κοντοδήμα Αθανασίας
  4. Παράταση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Καλτσή Βασιλείου
  5. Τροποποίηση κανονισμού δημοτικής αγοράς Δ.Καρπενησίου