10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις δέκα επτά (17)του μηνός Ιουνίου  2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού 6/2015 συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου
 2. Προτάσεις και παρατηρήσεις  επί του Β1 Σταδίου της μελέτης Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλλάδας.(εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Νικόλαος Σουλιώτης
 3. Έγκριση πρότασης ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.(εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Νικόλαος Σουλιώτης )
 4. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ  Δήμου Καρπενησίου και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ) .(εισηγήτρια η Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα)
 5. Υπογραφή  σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Καρπενησίου (ΚΠΕ) εισηγήτρια η  Γ.Γ κ. Γ.Χορμόβα)
 6. Επί αιτήματος κ. Σταματίας Χουλιάρα (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 7. Επιχορήγηση συλλόγων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 8. Επί αιτήματος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για παραχώρηση του Αθλητικού κέντρου για τη διοργάνωση του θερινού φεστιβάλ εν όρεσει επίσης για παραχώρηση πλατειών της Δημοτικής ενότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων .(εισηγήτρια o αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
 9. Λήψη απόφασης για την ονομασία οδών στις περιοχές α) Πειραϊκή Πατραϊκή, β) Αγίου Γεωργίου και γ) Παλιάμπελων Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 10. Διάθεση και  χρήση βοσκοτόπων Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2015 (εισηγητής ο κ.Ντέκας Χρήστος)
 11. Επί αιτήσεως κ. Αποστολόπουλου Φώτιου για συμψηφισμό ΕΕΤΗΔΕ με οφειλές(εισηγητής ο κ.Ντέκας Χρήστος)

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες  επισκευής αποκατάστασης  Μαθητικής Εστίας» αναδόχου κ.Γκορόγια Γεωργίας
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου και διαμόρφωση χώρου γηπέδου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου αναδόχου κ.Νικολάου Χαντζόπουλου
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή μουσείου Αμπλιανης ΔΕ Δομνίστας»αναδόχου  κ.Κόγια Δημητρίου
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής έργου: «Βελτίωση πρόσβασης νέου Δημαρχείου» στην πόλη Καρπενησίου του Δήμου Καρπενησίου  αναδόχου κ.Γεωργία Γκορόγια
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Βονόρτα
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης γέφυρας Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου κ.Κων/νου Κολοκώτσιου
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας» αναδόχου κ. Αθανασίου Ιωάννη
 8. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Έργου: Επισκευή στέγης Παλαιού Δημαρχείου Καρπενησίου
 9. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Ύδρευση και αποχέτευση Συγγρέλου – Ανιάδας – Κλαυσίου ΔΕ. Ποταμιας»  Δήμου Καρπενησίου
 10. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Γοριανάδων» στον Δήμο Καρπενησίου
 11. Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Καρπενησίου» στον Δήμο Καρπενησίου
 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής Παραλαβής Έργου «Ανακατασκευή ετοιμόρροπων τοίχων αντιστήριξης στην ΤΚ Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας

 

Εσωτερική Διανομή:

    Ο πρόεδρος Δ.Σ

Φάκελος Δημοτικού συμβουλίου
                  Ιωάννης Πέτρου