10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι εννέα  (29) του μηνός Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.(Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 2. Ψήφιση πιστώσεων .(Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 3. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).
 4. Συμπλήρωση της αριθμ. 68/2016 απόφασης του Δ.Σ (αφορά τιμές ενοικίασης γηπέδων) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).
 5. Τροποποίηση δρομολογίων της δημοτικής αστικής συγκοινωνίας. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 6. Τροποποίηση της αρ.πρωτ.ΥΠ.348/11-8-2015 Απόφασης ένταξης του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 στη Θεματική Περιοχή GR-03 «Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας».(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία και Διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Δομιανών. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης).
 8. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού .(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 9. Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής  για ακίνητο που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» Τοπικής Κοινότητας Μεσοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 10. Οικονομική ενίσχυση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ  ΚΤΕΛ» αναδόχου Α. Μητρογιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.
 2. Εγκριση   1ου  ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου »αναδόχου  κ. Δενδρή Νικολάου
 3. Εγκριση   3ου  ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Διαμόρφωση –ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου »αναδόχου  Κ/Ξ Αργυρίου Τεχνική-Τσούτσικας Φώτιος.
 4. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού- τακτοποιητικού πίνακα του έργου «Συντήρηση -βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Αθανασιάδη Βασιλείου.
 5. Διοικητική παραλαβή του έργου  «Δημιουργία χώρων άθλησης στη ΔΕ Προυσού Δήμου  Καρπενησίου» ανάδοχος Κων/νος Τριάντος και Οδυσσέας Τριάντος ΟΕ.
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: «Εσωτερική οδοποιία και έργα υποδομής στις ΤΚ της ΔΕ Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο τον Γαβρικούδη του Δημήτριο ΕΔΕ .
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του  έργου: «Συντήρηση υποδομών Κορυσχάδων» του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο τον Δημήτριο Κόγια του Κων/νου.
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του  έργου: «Εσωτερική Οδοποιία στις ΤΚ Καλεσμένου και Παπαρουσίου» στο Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο τον Δημήτριο Στερόπουλο του Γεωργίου.
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία και εξωραϊσμός κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Κλειστού ΔΕ Φουρνάς με ανάδοχο τον κ.Ευθύμιο Ξενιά.
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στις ΤΚ Δερματίου ,Καρίτσας και Χελιδόνας» με ανάδοχο τον κ.Παναγιώτη Αναστασόπουλο.
 11. Εγκριση  Πρωτοκόλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου «Εσωτερική οδοποία Τ.Κ Καστανέας» αναδόχου κ.Χαρίλαου Κουτρούμπα.
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύων και οδών στις ΤΚ Ανιάδας ,Μουζίλου και Συγκρέλλου» με ανάδοχο τον κ.Περικλή Βλάχο.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση και τοίχος αντιστήριξης τμήμα μελετών και κατασκευών έργων στην ΤΚ Καλεσμένου ΔΕ Καρπενησίου», με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Σταμούλη.
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του  έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Στεφανίου» στο Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο τον Χαράλαμπο Διώτη ΕΔΕ .
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Αγίας Παρασκευής ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο τον Γεώργιο Χατζόπουλο του Κων/νου.
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του  έργου: «Διάνοιξη δρόμου πλησίον ιδιοκτησίας Κριτσέλη στην Τ.Κ Κορυσχάδων ΔΕ Καρπενησίου» στον Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο τον Παναγιώτη Γρανίτσα ΕΔΕ.
 17. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Σελλών» του Δήμου .
 18. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:»Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑΜΕΑ στο χώρο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» .
 19. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «Μόνωση οροφών κτιρίων Δήμου» στο Δήμο Καρπενησίου
 20. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:» Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις λόγω πλημμυρών στις Τ.Κ Τόρνου και Μεσοκώμης».
 21. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:» Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις λόγω πλημμυρών στις Τ.Κ Κρικέλλου ,Δομνίστας και Αμπλιανης.
 22. Σύσταση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής  του έργου «Δημιουργία Δικτύου Δρόμων Ήπιας Κυκλοφορίας -Πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου »ανάδοχος ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜ. – ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΕΥΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. INTERTRENCHER Ο.Ε.

 

Ο πρόεδρος  του Δ.Σ

 

Πέτρου Ιωάννης