10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  19.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 2. Απασχόληση προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων(εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 3. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 4. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο Εξωτερικό (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 500.000 € σε βάρος της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου» – εγγραφή έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2017 – καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. «(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος).
 6. Έγκριση διοργάνωσης  «Μποτσάρεια 2017″και ψήφιση πίστωσης . (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη ).
 7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΙΓΜΕ για την «Έρευνα για την ασφαλή ανάπτυξη της Τ.Κ Κορυσχάδων Δήμου Καρπενησίου «(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος).
 8. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΟΑΕΔ για την παραχώρηση παιδαγωγικού προσωπικού από τον Δήμο Καρπενησίου στον Β.Ν.Σ ,ΟΑΕΔ για την φιλοξενία βρεφών-νηπίων των δημοτών Καρπενησίου. (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία ).
 9. Επί αιτήματος Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου  για την πραγματοποίηση της μαθητείας των μαθητών του σχολείου σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία ).
 10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -Αναμόρφωση (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη ).
 11. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για διακοπή κυκλοφορίας οδών Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία ).
 12. Έγκριση προς απόσυρση αυτοκινήτων μετά από την έκθεση παροχής γνώμης της επιτροπής.(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος)
 13. Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ομάδα Ζ ελαιόλαδο του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου  και φρέσκου γάλακτος  για τις ανάγκες  των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου  για ένα έτος(εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη )
 14. .Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Κολαζά Ηλία(εισηγήτρια  η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη ).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού του έργου Διευθέτηση  ομβρίων στην ΤΚ Μεσοκώμης «αναδόχου  Νικολάου Μήτσιου
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής  παραλαβής υλικών προμήθειας του 1ου υποέργου -προμήθειας «Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου»
 3.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής  του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων περιοχής «Κατσάμπειου» Γυμνασίου στην ΤΚ Προυσού» αναδόχου Γκρίζη Παναγιώτη
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής  του έργου Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Ασπροπύργου & Βελωτάς αναδόχου Γκρίζη Παναγιώτη
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & οριστικής παραλαβή  του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Καταβόθρας  Δ.Ε. Προυσού» αναδόχου Γκρίζη Παναγιώτη
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής  του έργου  «Συντήρηση δικτύων και οδών Τ.Κ Ασπροπύργου». αναδόχου Γκρίζη Παναγιώτη
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής  του έργου » Συντήρηση  δικτύων και οδών στις Τ.Κ Βελωτάς ,Εσωχωρίων και Σαρκίνης» αναδόχου Γκρίζη Παναγιώτη
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινή ς& οριστικής παραλαβή  του έργου  Βελτίωση και συντήρηση υποδομών στις ΤΚ της ΔΕ Προυσού αναδόχου Σταμούλη Νικολάου .
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου » Διαμόρφωση  κοινοχρήστωνη χώρων στην Τ.Κ Αγίου Χαραλάμπους» αναδόχου Φούκα Ιωάννη.
 10. Σύσταση προσωρινής επιτροπής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ Μεσοκώμης».
 11. Σύσταση προσωρινής επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες  ολοκλήρωσης  στο Ψηλό Γεφύρι στην Τ.Κ Τόρνου «.
 12. Σύσταση οριστικής επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-Εξωραϊσμός  χώρου νεκροταφείων στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας».

 

 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Κλεομένης Λάππας