10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, την 10η Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Καρπενησίου κατά την Α’ φάση της κατασκευής του έργου: Παρεμβάσεις ανάπλασης-αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης