15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19) Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά προμήθεια αντικλείδι  για το λεωφορείο του Δήμου).
  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά πληρωμή ΚΤΕΟ).
  2. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή  κ .Καναβέτα κατά Δήμου)
  3. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή κ. Ι. Σαπάνα κατά Δήμου)
  4. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή κ. Β. Ευθυμίου κατά Δήμου)
  5. Εισήγηση για  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016.
   1. Ψήφιση πιστώσεων  για τον διαγωνισμό  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   για τη συντήρηση κι επισκευή του  δημοτικού φωτισμού του Δήμου   Καρπενησίου» ποσό 60.000,00€  και  για την δημοσίευση της  διακήρυξης ποσό 150.00€.
   2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης   για τον διαγωνισμό  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   για τη συντήρηση κι επισκευή του  δημοτικού φωτισμού του Δήμου   Καρπενησίου».
   3. Ανάκληση της αριθμ.69/2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής (αφορά ψήφιση πιστώσεων)- Ψήφιση πιστώσεων για τον διαγωνισμό Παραγωγή -εκτύπωση-εμφακέλωση και  αποστολή  των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου-Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής  για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του -Αποστολή αλληλογραφίας  μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier) ποσό 47.416,50€ και για τη δημοσίευση της προκήρυξης ποσό 150,00€.
   4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης   για τον διαγωνισμό  «Παραγωγή -εκτύπωση-εμφακέλωση και  αποστολή  των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου-Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής  για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του -Αποστολή αλληλογραφίας  μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier) ποσό 47.416,50€
   5. Ψήφιση  πιστώσεων .

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος