15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι εννέα (29) Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3- 2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ 36 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ.5132/23-3-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ14 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».
2. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ08 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smart cities,ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία –πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
3. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ12 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
4. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης της Σύμβασης για την Β’ Ομάδα : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) (95454) και για την Γ’ Ομάδα : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) (95455) του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων του για δυο έτη» ενδεικτικού προϋπολογισμού 405.458,69 € με Φ.Π.Α
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση υποδομών στις εργατικές κατοικίες Δ. Ε. Καρπενησίου».
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου ««Εσωτερική οδοποιία Προυσού, Τόρνου, Καστανιάς και Προδρόμου» αναδόχου Νικ.Μήτσιου
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», αναδόχου Κ/ξίας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΒΟΥΤΥΡΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Παναγιώτη Γρανίτσα του Σπυρίδωνος.
9. Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής έργου: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Μάκκα Ευάγγελου του Χρήστου ΕΔΕ.
10. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου .

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς
το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.