15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Τριάντα Μία  (31) του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.30μμ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 που ορίζουν ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Τα παρακάτω θέματα αφορούν ζητήματα μείζονος σημασίας και δεν δύναται να καθυστερήσει η λήψη απόφασης τους, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Πώληση χωρίς δημοπρασία του ποσοστού 2,45% των μετοχών (3.200 μετοχές) της εταιρείας με την επωνυμία ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. από το Δήμο Καρπενησίου προς την εταιρεία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ που είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 3. Υποβολή  συμπληρωματικού αιτήματος στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων  έκτακτου προσωπικού έτος 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 4. Συμπλήρωση της αριθμ. 88/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκδήλωση «ΜΠΟΤΣΑΡΕΙΑ 2019» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 5. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για συντηρήσεις- επισκευές σχολικών κτηρίων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 6. Παραχώρηση δικαιώματος για διπλό οικογενειακό τάφο στην Τ.Κ. Καλεσμένου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου Νικολάου Σταμούλη του Βασιλείου
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου «Μ & Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.»
 3. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου
 4. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ» του Δήμου Καρπενησίου
 5. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ»
 6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου Κ/ξίας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ιωάννης Πέτρου