15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι επτά (27) του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/89809099927?pwd=Z3lnMGorZmFTZC9rdXdwdUYzbm5XZz09 (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020, 426/77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Νικόλαος Σουλιώτης)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τεχνικού Προγράμματος οικ.έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Κεραμάρης)
3. Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων- Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Μάριος Ρήγας)
4. Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ μερικής απασχόλησης (καθαρίστριες σχολικών μονάδων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87, του Ν. 4483/2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Σοφία Ζαλοκώστα)
5. Αντικατάσταση μελών ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ευδοξία Κονιαβίτη)
6. Αντικατάσταση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Σοφία Ζαλοκώστα)
7. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Καρπενησίου στα σχολικά συμβούλια (Ν.4823/2021 άρθρο 107) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Σοφία Ζαλοκώστα)
8. Παραχώρηση κοινοτικού γραφείου στην Κοινότητα Χόχλιας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Κεραμάρης)
9. Επικαιροποίηση της αριθμ. 418/2019 απόφασης του Δ.Σ (Αδελφοποίηση πόλεων) (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαδόπουλος Λεωνίδας)

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ