15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι Τρείς (23) του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 18.00 και λήξη 21:00.

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020 και 33282/163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δ.Σ.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού –τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  3. Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας του Τεχνικού Ασφαλείας από το προσωπικό του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  4. Διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης έτους 2020 από ορκωτούς λογιστές (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  5. Ονοματοδοσία κοινοχρήστου χώρου και συγκεκριμένα πλατείας, περικλειομένης από τις οδούς Αγίου Δαμιανού Αγράφων, Αγίου Ακακίου Αγράφων, Αγίου Ανδρέα Ερημίτου και Αγίου Μιχαήλ εκ Γρανίτσης, σε πλατεία ¨Στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου¨ στην πόλη του Καρπενησίου (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
  6. Παραχώρηση αιθουσών Μαθητικής Εστίας στο ΔΙΕΚ Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
  7. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στην Κοινότητα Δομνίστας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  8. Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου(d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνουγείας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δε διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

 

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ