15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  τριάντα (30) Μαρτίου  του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 ΘΕΜΑ : Ματαίωση ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα έργα

α) Παράκαμψη εμπορικού Κέντρου και νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» προϋπολογισμού 1.506.000,00€ (με ΦΠΑ).

β) «Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» προϋπολογισμού 2.280.000.00 € (με ΦΠΑ).

 

 

Παρατήρηση

Η  συνεδρίαση  κρίνεται έκτακτη- κατεπείγουσα λόγω μη δυνατότητας αποσφράγισης προσφορών των συμμετεχόντων στους ανωτέρω ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς την

Μ. Δευτέρα  2-4-2018 εξ αιτίας λανθασμένης συγκρότησης των επιτροπών των  διαγωνισμών.

.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος