18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα τρεις (13) Απριλίου  του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για  α) Παραγωγή -εκτύπωση εμφακέλωση και Αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου  β) Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του γ) Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), με υπάρχουσα πίστωση 35.000,00€ για το έτος 2018.

2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού για  την «Συντήρηση χώρων πρασίνου «.

 

Ο πρόεδρος της Οικ. επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος