18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 18η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Είκοσι δύο  (22) του μηνός Οκτωβρίου  2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ψήφισμα για την παραχώρηση ακινήτων στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 2. Επικαιροποίηση της αριθμ. 232/2009 απόφασης περί αδελφοποίησης πόλεων (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 3. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 4. Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ετών 2018-2019 (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) θέμα από αναβολή – εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης
 5. Αποδοχή της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» προϋπολογισμού 141.000€ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 6. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 8. Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ. Χορμόβα Γιαννούλα)
 10. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 11. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 12. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 13. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους  2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 14. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ΤΑΠ έτους 2019  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 15. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 16. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας  έτους 2019  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 17. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 18. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2019 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 19. Σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Τράπεζας Πειραιώς (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 20. Έγκριση αποζημίωσης και καταβολής αναδρομικών αποδοχών δημοτικών συμβούλων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 21. Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων στη Θεσσαλονίκη για την 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 22. Ένταξη του Δήμου Καρπενησίου στο πρόγραμμα δράσης της HOPEgenesis (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία)
 23. Συνδιοργάνωση δράσεων με την Ι.Μ. Καρπενησίου, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με θέμα: «Στηρίζουμε τις οικογένειες, μεριμνούμε για τα παιδιά» (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 24. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Ενιαίων Σχολικών  Επιτροπών:  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 25. Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Στάβλων» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 26. Προσχώρηση του Δήμου Καρπενησίου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 27. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για ακίνητο στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 28. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για ακίνητο στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού περιοχή Γαύρου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 29. Άρση της αριθμ. 240/2018 απόφασης ΔΣ. Λήψη νέας απόφασης για την αγορά ενός επιβατικού αυτοκινήτου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 30. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 31. Διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης για το έτος 2018 από ορκωτούς λογιστές (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 32. Συμπλήρωση της αριθμ. 11/2018 απόφαση του Δ.Σ. περί χαρακτηρισμού δεκτικών αριθμών(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 33. Επί αιτήσεως Σαϊτα Αθανασίου για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νοστίμου και λήψη απόφασης για εκ νέου εκμίσθωση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 34. Επί αιτήσεως Αΐκη Γουλιέλμου, μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Μουζίλου για μείωση μισθώματος (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 35. Επί αιτήσεως Αχμέτη Χρυσαυγής για πρόωρη λύση σύμβασης δημοτικών σφαγείων και λήψη απόφασης για εκ νέου εκμίσθωση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 36. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 37. Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντος προνοιακoύ επιδόματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 38. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην ΤΚ Συγκρέλλου στην κ. Αζάζζι Βασιλική (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 39. Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης μιας οστεοθυρίδας στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)
 40. Άρση δικαιώματος παραχώρησης διαρκούς χρήσης μιας οστεοθυρίδας στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Χελιδόνας», αναδόχου: Κολοκώτσιου Κων/νου ΕΔΕ
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού», αναδόχου: Σταμούλη Ιωάννη
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης   του έργου «Νέο κτίριο στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου»  αναδόχου ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Ρόσκας και ΤΚ Μεσοκωμής», αναδόχου Ανδρέα Τασιού ΕΔΕ
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου», αναδόχου: Μαντζιούτα Βασιλείου
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων και Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ.Άμπλιανης»,  αναδόχου: Δημητρίου Γεωργακόπουλου ΕΔΕ
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή ΕΕΛ στους οικισμούς Κρικέλλου, Άμπλιανης, Στάβλων και Σκοπιάς»,  αναδόχου: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ δτ Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου ΕΔΕ

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

Κλεομένης Λάππας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
1 Ψήφισμα για την παραχώρηση ακινήτων στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) 339/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
2 Επικαιροποίηση της αριθμ. 232/2009  απόφασης περί αδελφοποίησης πόλεων 340/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
3 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 341/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
4 Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ετών 2018-2019 342/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
5 Αποδοχή της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία στο Κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» προϋπολογισμού 141.000€ 343/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
6 Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 344/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
7 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία) 345/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
8 Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 346/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
9 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων 347/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
10 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2019 348/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
11 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 349/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
12 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2019 350/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
13 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους  2019 351/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
14 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ΤΑΠ έτους 2019 352/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
15 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2019 353/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
16 Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας  έτους 2019 354/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
17 Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2019 355/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
18 Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2019 356/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
19 Σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Τράπεζας Πειραιώς 357/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
20 Έγκριση αποζημίωσης και καταβολής αναδρομικών αποδοχών δημοτικών συμβούλων 358/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
21 Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων στη Θεσσαλονίκη για την 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 359/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
22 Ένταξη του Δήμου Καρπενησίου στο πρόγραμμα δράσης της HOPEgenesis 360/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
23 Συνδιοργάνωση δράσεων με την Ι.Μ. Καρπενησίου, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕΣΟ) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με θέμα: «Στηρίζουμε τις οικογένειες, μεριμνούμε για τα παιδιά» 361/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
24 Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Ενιαίων Σχολικών  Επιτροπών:  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου 362/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
25 Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Στάβλων» 363/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
26 Προσχώρηση του Δήμου Καρπενησίου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια 364/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
27 Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για ακίνητο στην  Τ.Κ. Αγίας Τριάδας 365/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
28 Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για ακίνητο στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού περιοχή Γαύρου 366/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
29 Άρση της αριθμ. 240/2018 απόφασης ΔΣ. Λήψη νέας απόφασης για την αγορά ενός επιβατικού αυτοκινήτου 367/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
30 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών 368/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
31 Διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης για το έτος 2018 από  ορκωτούς λογιστές 369/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
32 Συμπλήρωση της αριθμ. 11/2018 απόφαση του Δ.Σ. περί χαρακτηρισμού δεκτικών αριθμών 370/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
33 Επί αιτήσεως Σαϊτα Αθανασίου για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Νοστίμου και λήψη απόφασης για εκ νέου εκμίσθωση 371/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
34 Επί αιτήσεως Αΐκη Γουλιέλμου, μισθωτή δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Μουζίλου για μείωση μισθώματος 372/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
35 Επί αιτήσεως Αχμέτη Χρυσαυγής για πρόωρη λύση σύμβασης δημοτικών σφαγείων και λήψη απόφασης για εκ νέου εκμίσθωση 373/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
36 Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους 374/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
37 Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντος προνοιακoύ επιδόματος 375/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
38 Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην ΤΚ Συγκρέλλου στην κ. Αζάζζι Βασιλική 376/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
39 Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης μιας οστεοθυρίδας στην Τ.Κ.  Μεγάλου Χωριού 377/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
40 Άρση δικαιώματος παραχώρησης διαρκούς χρήσης μιας οστεοθυρίδας στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού 378/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
41 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στην Τ.Κ. Χελιδόνας», αναδόχου: Κολοκώτσιου Κων/νου ΕΔΕ 379/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
42 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Κλειτσού», αναδόχου: Σταμούλη Ιωάννη 380/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
43 Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης   του έργου «Νέο κτίριο στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου»  αναδόχου ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 381/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
44 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Ρόσκας και ΤΚ Μεσοκωμής», αναδόχου Ανδρέα Τασιού ΕΔΕ 382/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
45 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου», αναδόχου: Μαντζιούτα Βασιλείου 383/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
46 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου: «Διευθέτηση ομβρίων και Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ.Άμπλιανης»,  αναδόχου: Δημητρίου Γεωργακόπουλου ΕΔΕ 384/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
47 Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του  έργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή ΕΕΛ στους οικισμούς Κρικέλλου, Άμπλιανης, Στάβλων και Σκοπιάς»,  αναδόχου: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ δτ Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 385/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
48 Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Ευστάθιου Φράγκου του Κωνσταντίνου ΕΔΕ 386/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα

 

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.