18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις οκτώ (8) του μηνός Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Πράσινου Ταμείου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
  2. Ορισμός ορκωτών λογιστών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
  3. Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ζηνοπούλου για εκδηλώσεις του Δήμου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
  4. Εκπόνηση και υλοποίηση μελετητικού έργου με τίτλο «Επείγουσα Στατική Μελέτη Αποκατάστασης Βατότητας του Οδικού Τμήματος Μοναστηράκι-Παπαρούσι του Δήμου Καρπενησίου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
  5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
  6. Διαγραφή οφειλών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

 

           ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

  1. Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις λόγω πλημμυρών στις ΤΚ Τόρνου και Μεσοκώμης» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου: Κων/νου Βονόρτα
  2. Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Φουρνάς ΔΕ Φουρνάς» Δήμου Καρπενησίου, ανάδοχος: Ευθύμιος Ξενιάς
  3. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου» Δήμου Καρπενησίου

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

Κλεομένης Λάππας