18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δεκατέσσερις (14)Απριλίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

 

  1. 1.     Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κλαυσίου
  2. 2.     Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγ.Χωριού
  3. 3.     Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ΤΚ Κλαυσίου και Βουτύρο ΔΕ Ποταμιάς»
  4. 4.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού
  5. 5.     Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Δήμητρας Φουρλιά)
  6. 6.     Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Γεωργίου Τζιάρου)
  7. 7.     Ορισμός δικηγόρου για προσφυγή στο ΣτΕ
  8. 8.     Ψήφιση πίστωσης για «Αντικατάσταση τζαμιών»

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος