17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις επτά (7) Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1)Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου “Αξιοποίηση Διαμόρφωση Πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής»” προϋπολογισμού 190.500,00 με ΦΠΑ.

2) Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου “ Βελτίωση και επέκταση  δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς ” προϋπολογισμού 1.074.193,55 χωρίς ΦΠΑ.

3)Έγκριση 1ου πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ Γ της υπηρεσίας «Παραγωγή -εκτύπωση -εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών του Δήμου Καρπενησίου- Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο  το κόστος  αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του -Αποστολή αλληλογραφίας  μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς  (courier) για δυο έτη από την υπογραφή των συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού  7.440,00€.

 

4)Ορισμός δικηγόρου (Μελέτη ποινικής δικογραφίας και παράσταση ενώπιον της Πταισματοδίκη Ευρυτανίας-αναφορά Νικολάου Μαργαρίτη).

 

5) Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Γ.Χορμόβα κατά Δήμου εργασιακές διαφορές) .

 

6) Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Μεσοκώμης).

 

  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος