17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα τρεις (13)Μαΐου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου».
  2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για υπηρεσία « Α. Παραγωγή -Εκτύπωση – Εμφακέλωση και αποστολή Δήμου Καρπενησίου Β. Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής  Γ .Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.
  3. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος  της  Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος