17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις  έντεκα  (11) του μηνός Οκτωβρίου  2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  15.30μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης   στο παρακάτω θέμα:

 

  1.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 (Εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Πέτρου Ιωάννης