17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Έξι (6) του μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19.30 και λήξης 21:00.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης σε οικονομικά αδύνατους δημότες (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Σοφία Ζαλοκώστα)

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ