17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Δεκαέξι (16) του μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 18.00 και λήξη 21:00.

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και ΟΑΚΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος
  3. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στη διασταύρωση της οδού Καφαντάρη με την οδό που τη συνδέει με τη Δημοκρατίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
  4. Έγκριση της μελέτης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
  5. Παραχώρηση μηχανημάτων για τις ανάγκες τις Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ευρυτανίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Xαλκιάς Παντελεήμων)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr ή grammateia.ds@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δε διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email, θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. επικ. 6986824343).

 

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ