19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20) Απριλίου  του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

    Πριν την συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης θα γίνει «Ενημέρωση σχετικά με  την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Αγία Παρασκευή Δομιανών».

 

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής .

2. Oρισμός δικηγόρου .

3.Εγκριση πρακτικού για τη συντήρηση χώρων πρασίνου (κατακύρωση διαγωνισμού).

4. Ψήφιση πίστωσης « Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων »

5.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο « Κατασκευή οστεοφυλακίου στον οικισμό Γοριανάδων »

6.Ψηφίσεις πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος