19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση της αριθμ. 59/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ- Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 3. Έγκριση της αριθμ. 60/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ-  Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 4. Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για ειδικές κατηγορίες πολιτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 5. Επιβολή τελών ύδρευσης, αποχέτευσης έτους 2018 για ειδικές κατηγορίες πολιτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 6. Επιβολή τέλους δημοτικής συγκοινωνίας έτους 2018 για ειδικές κατηγορίες πολιτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 7. Καθορισμός τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2018 για ειδικές κατηγορίες πολιτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 8. Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Μυρίκης της Δ.Ε. Καρπενησίου (εισηγητής κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Για υπόθεση Σταματελόπουλου) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 10. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)
 11. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για την Πολιτική Προστασία  (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)
 12. Χαρακτηρισμός εδαφικής λωρίδας ως ιδιωτικού ή δημοτικού δρόμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)
 13. Υποβολή πρότασης  με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 14. Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 15. Κατ’ εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας & λειτουργία σε 24ώρη βάση,  καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)
 16.  Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 17. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κολυμβητηρίου στο  Ε.Ε.Ε.Κ.Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
 18. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για εκδήλωση του ΚΑΠΗ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)
 19. Εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα στην Τ.Κ. Δομνίστας (εισηγήτρια ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 20. Επί αιτήσεως Φόρα Ειρήνης. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κλαυσίου.  Απόφαση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Κλαυσίου (εισηγήτρια ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)
 21. Διαγραφή οφειλών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 

 

 

           ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

 1. Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Συντήρησης και τοποθέτησης Ηρώου Ευτυχίας Καλύβα στο χώρο της πλατείας Καλεσμένου» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου: Σταμούλη Νικολάου
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Εσωτερική Οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Δομιανών» αναδόχου Ανδρέα Σ. Τάσιου
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Νικ. Δενδρή
 4. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία και εξωραϊσμός κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Κλειτσού Δ.Ε. Φουρνάς» Δήμου Καρπενησίου
 5. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας» Δήμου Καρπενησίου

 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

Κλεομένης Λάππας