19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις δέκα εννέα  (19) του μηνός Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.30μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία Πετραλώνων » προϋπολογισμού 7.200,00€ αναδόχου κ. Ευάγγελου Μάκκα.
  2. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου «Βελτίωση υποδομών  ΤΚ Χόχλιας» προϋπολογισμού 5.000,00€  αναδόχου Αργυρίου Τεχνική ΕΤΕ.
  3. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου «Συντήρηση νεκροταφείου στην ΤΚ Αγίας Τριάδας προϋπολογισμού 6.000,00 αναδόχου κ. Φώτη Τσούτσικα .
  4. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίου Χαράλαμπου προϋπολογισμού  200,00€ αναδόχου κ. Γερ. Μέμτσα.
  5. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης  ΤΚ Στενώματος  προϋπολογισμού 7.000,00€ αναδόχου κ.Ι. Ζαραβέλη.
  6. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΚ Αγίου Ανδρέα προϋπολογισμού 7.000,00€ στο Δήμο Καρπενησίου,  αναδόχου Μέμτσα Γεράσιμου
  1. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Καταβόθρας  προϋπολογισμού  600,00 αναδόχου κ.Π.Γκρίζη.
  2. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών ΤΚ Σαρκίνης » προϋπολογισμού 000,00 αναδόχου κ.Π.Γκρίζη.
  3. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου εντός ΤΚ Ασπροπύργου ΔΕ Προυσού προϋπολογισμού 7.000,00 αναδόχου κ. Φέγγου Αθανασίου.
  4. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Νοστίμου» προϋπολογισμού 7.200,00€.αναδόχου κ.Διώτη Χαράλαμπου.

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ

 

Κλεομένης Λάππας