19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Είκοσι Τρείς (23) του μηνός Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα 17.30.

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τον σύνδεσμοhttps://us02web.zoom.us/j/89449162674?pwd=WHBibk1OcTdJSUZhWG9aOU9WbUU3dz09  (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

 

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ