16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι πέντε (25) Απριλίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

 

  1. Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στη δημοτική κοινότητα Καρπενησίου.
  2. Eκδοση εντάλματος προπληρωμής (επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού)
  3. Eκδοση εντάλματος προπληρωμής(δαπάνη για κτηματολόγιο)
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού για  τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου  και φρέσκου γάλακτος  για τις ανάγκες  των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου  για ένα έτος ενδεικτικού προϋπολογισμού  192.000,00€ ευρώ με ΦΠΑ (με υπάρχουσα πίστωση  για το οικονομικό έτος 145.100,00€).

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος