16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έξι (6) Μαϊου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου»
  2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για υπηρεσία « Α. Παραγωγή -Εκτύπωση – Εμφακέλωση και αποστολή Δήμου Καρπενησίου Β. Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής  Γ .Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.
  3. Ψήφιση πίστωσης   για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών σκέπαστρων» ποσού 42.000,00€ και  για την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού ποσού 150,00€ για την παραπάνω προμήθεια.
  4. Απαλλαγή υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής.
  5. Ανάκληση πρότασης ανάληψης .
  6. Ψήφιση πιστώσεων .

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

 

Νικόλαος  Σουλιώτης