16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 16η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι (20) του μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση της αρίθμ. 61/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Στοχοθεσία οικ. έτους 2018) –Εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία
 2. Έγκριση της αριθμ. 38/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού-Αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017– Εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία
 3. Έγκριση της αριθμ. 39/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικ. έτους 2018) – Εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία
 4. Πρόσληψη προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια για την Πολιτική Προστασία (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)
 5. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Επισκευή, συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  Δήμου Καρπενησίου» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -τρόπος εκτέλεσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 7. Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων – εξόδων έτους 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 8. Έγκριση καταβολής αναδρομικών αποδοχών (ΠΟΕ) υπαλλήλων και δημοτικών συμβούλων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 10. Συμμετοχή του Δήμου στον ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν.4555/2018 (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 11. Ορισμός εκπροσώπου στις  Γ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 12. Έγκριση παράθεσης γεύματος στα πλαίσια της συνεδρίασης του ΦοΔΣΑ στην πόλη μας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 13. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 14. Επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την: ΟΜΑΔΑ Γ΄ (Άρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου) της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 15. Ανάκληση της αριθμ. 241/2018 απόφασης του Δ.Σ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 16. Απομάκρυνση οργάνων παιδικής χαράς από το χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου – Απομάκρυνση οργάνων και σφράγισμα παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου,  όπου απαιτείται (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) -εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία
 17. Εκτέλεση δημοσίου έργου από φυσικό πρόσωπο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)
 18. Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε μόνιμους κάτοικους και δημότες του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Άμπλιανης»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου:Δημητρίου Γεωργακόπουλου ΕΔΕ
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή έργων  υποδομής στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευσταθίου Φράγκου
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»,  αναδόχου Φωτίου Τσούτσικα
 4. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου
 5. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

Κλεομένης Λάππας

 

Συνεδρίαση  16η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Αρ. Θέμα-τος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση κατεπείγοντος θέματος για την τεκμηρίωση  της αδυναμίας του προσωπικού του Δήμου που αφορά την ειδικότητα υδραυλικών για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των: 1. Τοπικών κοινοτήτων ΔΕ Καρπενησίου πλήν Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου και 2. Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ 265/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
2 Τεκμηρίωση  της αδυναμίας του προσωπικού του Δήμου που αφορά την ειδικότητα υδραυλικών για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των: 1. Τοπικών κοινοτήτων ΔΕ Καρπενησίου πλήν Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου και 2. Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ 266/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση της αρίθμ. 61/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Στοχοθεσία οικ. έτους 2018) 267/2018 Αναβλήθηκε ομόφωνα
2. Έγκριση της αριθμ. 38/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού-Αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 268/2018 Αναβλήθηκε  ομόφωνα
3. Έγκριση της αριθμ. 39/2018 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικ. έτους 2018) 269/2018 Αναβλήθηκε ομόφωνα
4. Πρόσληψη προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια για την Πολιτική Προστασία 270/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
5. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Επισκευή,   συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  Δήμου Καρπενησίου» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -τρόπος εκτέλεσης 271/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 272/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
7. Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων – εξόδων έτους 2018 273/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
8. Έγκριση καταβολής αναδρομικών αποδοχών (ΠΟΕ) υπαλλήλων και δημοτικών συμβούλων 274/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 275/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
10. Συμμετοχή του Δήμου στον ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν.4555/2018 276/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
11. Ορισμός εκπροσώπου  στις  Γ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 277/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
12. Έγκριση παράθεσης γεύματος στα πλαίσια της συνεδρίασης του ΦοΔΣΑ στην πόλη μας 278/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
13. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου 279/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
14. Επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την: ΟΜΑΔΑ Γ΄ (Άρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου)  της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 280/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
15. Ανάκληση της αριθμ. 241/2018 απόφασης του Δ.Σ. 281/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
16. Απομάκρυνση οργάνων  παιδικής χαράς από το χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου – Απομάκρυνση οργάνων και σφράγισμα παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου,  όπου απαιτείται (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 282/2018 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
17. Εκτέλεση δημοσίου έργου από φυσικό πρόσωπο 283/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
18. Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε μόνιμους κάτοικους και δημότες του Δήμου Καρπενησίου 284/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Άμπλιανης»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου:Δημητρίου Γεωργακόπουλου ΕΔΕ 285/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου «Κατασκευή έργων  υποδομής στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου»  στον Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: Ευσταθίου Φράγκου 286/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
21. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»,  αναδόχου Φωτίου Τσούτσικα 287/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
22. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου 288/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα
23. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων  υποδομής στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου 289/2018 Εγκρίθηκε ομόφωνα

 

 

 

 

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.