16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 16η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι τρείς (23) του μηνός Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα  17.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

 

 

ΘΕΜΑ 2o: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2018

Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη

 

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

Κλεομένης Λάππας