10η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ (18)του μηνός Φεβρουαρίου   έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Επί αιτήσεως δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Μαντζιούτα περί κλήσεως μάρτυρα δυνάμει της με αριθμό Α19/36 κλήσης σε μάρτυρα προκαταρτικής εξέτασης στην έγκληση της Γιαννούλας Χορμόβα σε βάρος του Ηλία Κοντογεώργου.

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα διότι  το θέμα είχε αποσυρθεί από την χθεσινή συνεδρίαση  για διερεύνηση, περί ορισμού δικηγόρου ή μη, και επειδή  η κλήση του παραπάνω δημοτικού συμβούλου ως μάρτυρα είναι σήμερα 18-2-2020,  η οικονομική επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου για λήψη απόφασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ