10η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 10η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) σήμερα στις Δύο (2) του μηνός Μαΐου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  20.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών (26ης Μαΐου 2019), στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα κατά το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, δεδομένου ότι είναι απαιτούμενο να καθοριστούν οι χώροι χρήσης για την προβολή των παρατάξεων και των κομμάτων για την προεκλογική περίοδο σύμφωνα με την αριθμ. 24923/4-4-2019 απόφαση του ΥΠΕΣ.

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

Κλεομένης Λάππας